Panduan Mengenai Hak Milik Tanah

tiada jawapan
Hakmilik tanah

Perkongsian bermakna!

Lihat juga: RUMAWIP: Semua Yang Anda Perlu Tahu

The famed land title document or better known locally as the geran. An invaluable document for homeowners usually kept in secure folders in a safe place — cupboards, high places in houses, briefcases.

Tetapi mengapa ia penting?

Bertentangan dengan anggapan yang popular, hak milik tanah bukan hanya untuk masalah undang-undang. Terdiri daripada perincian mengenai pemilik tanah atau harta tanah, seseorang memerlukan hak milik tanah untuk memiliki tanah. Ini berdasarkan Kod Tanah Negara Malaysia 1965. Pemilikan tanah di Malaysia adalah berdasarkan pendaftaran Hak Milik Tanah Sistem Torrens dan sijil ini diberikan oleh kerajaan Malaysia melalui Pejabat Tanah atau Pendaftaran Tanah.

Sebabnya? Oleh itu, ini membuktikan bahawa anda adalah pemilik harta atau sebidang tanah yang sah. Ketiadaan dokumen ini adalah salah satu sebab utama mengapa kebanyakan masalah tuntutan harta tanah timbul.

Ciri pendaftaran Hak Milik Tanah Sistem Torrens harus diketengahkan di sini. Salah satunya ialah hakikat bahawa hak milik tanah didaftarkan di bawah hak milik tanah - sekiranya tanah tersebut diasingkan oleh negara. Apabila nama seseorang ada di atas hak milik tanah, tanpa keraguan, orang tersebut akan menjadi pemilik tanah tersebut.

Tidak ada yang dapat menafikan status pemilikan orang tersebut. Setelah proses pengasingan dilakukan dan dibersihkan, orang tersebut dapat memindahkan tanah melalui hak milik tanah kepada individu lain di Pejabat Tanah. Dalam kebanyakan kes, ia akan dipindahkan kepada anak-anak, pasangan atau saudara kandung.

Contents of Land Title Document

Sama seperti dokumen lain - sijil kelahiran, sijil kematian, perjanjian pinjaman; hak milik tanah juga mempunyai komponen penting yang merangkumi keseluruhan dokumen. Berikut adalah maklumat penting yang merangkumi hak milik tanah.

Types of land title

Sifat pemilikan harus dinyatakan dalam hak milik tanah. Terdapat 2 jenis hak milik tanah; tajuk yang layak dan tajuk akhir.

Tajuk Berkelayakan: Potongan tanah tanpa ukuran tertentu

Tajuk Akhir: Potongan tanah dengan ukuran khusus dan akhir

Selain itu, hak milik tanah juga merangkumi kategori hak milik; tajuk induk, tajuk individu dan tajuk strata.

Tajuk Sarjana: Ini diberikan kepada pemilik tanah yang belum dibahagikan kepada harta tanah tertentu. Ini berlaku semasa peringkat pembinaan dan pembangunan harta tanah. Semua harta tanah dan bahagian yang dibina di bawah Tajuk Induk secara teknikal dimiliki oleh pemaju pemilik tanah sehingga Hakmilik Individu atau Strata dikeluarkan. Walau bagaimanapun, walaupun setelah akhir kitaran pembangunan, kawasan umum dan kemudahan bersama seperti kolam renang dan kawasan luar tetap berada di bawah Tajuk Induk. Ini menjadikannya tajuk utama dan yang paling penting dari semuanya.

Tajuk Individu: Harta tanah tergolong dalam kategori ini. Tajuk ini dikeluarkan setelah projek pembangunan selesai.

Tajuk Strata: Tajuk ini merangkumi kondominium dan pangsapuri di mana unit harta tanah individu menjadi sebahagian daripada pembangunan bersama yang lebih besar.

Maklumat ini perlu difahami kerana jenis harta tanah sebenarnya tidak boleh berbeza daripada yang terdapat dalam sijil.

Nombor Pemilikan

Sama seperti Nombor Kad Pengenalan (IC), bahagian Hakmilik Tanah ini akan menggambarkan nombor uniknya. Sebarang rujukan di Pejabat Tanah akan dibuat berdasarkan nombor ini. Istilah yang dibawa adalah 'Tidak. Hakmilik '.

Saiz dan Lokasi Harta Tanah

Ini hanya berlaku untuk harta tanah di bawah Tajuk Akhir. Ini disebabkan oleh fakta bahawa hanya Tajuk Akhir yang akan mengandungi perincian mengenai ukuran dan dimensi yang tepat dari harta tanah atau tanah.

Perinciannya dikumpulkan bersama dengan lokasi yang tepat dari harta tanah atau tanah di samping petunjuk tujuan tanah - pertanian, perindustrian dan bangunan. Fakta penting yang lain ialah lokasi tersebut akan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu, negeri, daerah dan bandar yang berada.

Jenis Tanah

There are 2 types of land for residential properties; freehold and leasehold. In terms of freehold land, the owner has complete power to transfer his or her ownership to another person. In the context of leasehold land, the property or land belongs solely to the government and would only be valid for 99 years.

Syarat Pemilikan

Sebahagian besar masa, syarat tersebut merangkumi tanah Bumiputera atau tanah Melayu yang terpelihara. Syarat-syarat ini harus dinyatakan secara jelas dalam dokumen, untuk mengelakkan masalah undang-undang mengenai pemilikan tanah.

Susun atur Tanah

Ini termasuk gambaran visual susun atur dan dimensi harta tanah atau tanah dalam bentuk penampang, dari segi kaki persegi. Ini juga akan menentukan jenis hak milik tanah.

Jenis Tanah

Hakmilik tanah

Di Malaysia, terdapat 3 jenis tanah; hak milik pajakan, pegangan bebas dan Bumiputera. Pemahaman yang mendalam tentang tanah-tanah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan yang tidak perlu dalam mengatur dokumen-dokumen hukum. Sebelum membeli harta tanah atau tanah, memang mustahak untuk melakukan kajian menyeluruh mengenai status tanah tersebut. Berikut adalah pelbagai jenis tanah di Malaysia:

Freehold

Harta pegangan bebas biasanya dikenali sebagai harta tanah yang kekal selamanya. Salah satu faedah utama dari jenis harta tanah atau tanah ini adalah hakikat bahawa ia boleh dipindahkan dari satu orang ke orang lain tanpa mendapat persetujuan daripada pihak berkuasa. Namun, dalam beberapa kasus di mana pemerintah perlu menggunakan sebidang tanah atau kawasan tertentu untuk tujuan pembangunan, dan hak untuk mendapatkan harta itu tetap ada di tangan mereka.

Walaupun begitu, pemilik harta tanah yang terjejas akan mendapat pampasan. Walau bagaimanapun, harga harta tanah akan ditentukan oleh penilai kerajaan. Oleh itu, menyebabkan kerugian bagi orang-orang yang terjejas. Selain itu, aspek positif untuk memiliki harta pegangan bebas adalah hakikat bahawa ia mempunyai hasil penjualan dan sewa yang lebih baik.

Pajakan

Dengan membeli harta pegangan pajak, bermaksud pembeli memajak atau menyewa harta tanah dari kerajaan untuk jangka masa 99 tahun. Kadang kala, pajakan akan diberikan selama 60 tahun - dalam kes yang jarang berlaku. Apabila pemberian kadaluarsa, harta tanah akan dikembalikan kepada pemerintah.

Tidak akan ada pampasan untuk ini. Premium pemanjangan pajakan memerlukan sejumlah wang yang harus dibayar kepada Pejabat Tanah bergantung pada jenis harta tanah. Melakukan ini seterusnya akan meningkatkan nilai harta tanah.

Tanah simpanan Bumiputera

Sesuai dengan dasar ekonomi kerajaan, tanah terpelihara Bumiputera hanya tersedia untuk orang Melayu dan bumiputera di negara ini. Oleh kerana status tanah ini, pemilik hanya dapat memindahkan tanah tersebut kepada warganegara Bumiputera. Walau bagaimanapun, nilai tanah ini jauh lebih rendah daripada tanah pegangan bebas dan pegangan pajak. Oleh itu, mungkin bukan pelaburan yang baik untuk dibuat.

Jenis Tajuk

Panduan Mengenai Hak Milik Tanah 1

Pelbagai tajuk yang disertakan dengan setiap dokumen Hak Milik Tanah menunjukkan jenis tanah yang dimiliki - hak milik utama, hak milik individu dan hak milik strata.

Tajuk Sarjana

Gelaran induk akan menjadi tajuk utama dalam proses pembangunan apa-apa jenis harta tanah. Sebelum pengkelasan mengenai sama ada harta tertentu berada di bawah tajuk strata atau tajuk individu, ia akan menjadi tajuk utama terlebih dahulu. Setelah pemaju mendapat persetujuan untuk membangunkan sebidang tanah, pejabat tanah akan memberikan hakmilik ini kepada pemaju.

Tajuk Individu

Gelaran ini digunakan untuk harta tanah. Selepas pembangunan, pemaju perlu memohon ke pejabat tanah untuk membahagikan hak milik utama menjadi hak milik individu dan hakmilik strata. Biasanya, tidak memerlukan masa yang lama untuk menyelesaikannya.

Tajuk Strata

Kondominium, pangsapuri dan bangunan tinggi lain tergolong dalam kategori ini. Proses mendapatkan tajuk ini sama seperti mendapatkan tajuk individu. Namun, prosesnya tidak singkat dan mungkin memerlukan 7 hingga 20 tahun untuk mengeluarkan tajuknya.

Difference of Qualified Title and Final Title

Tajuk Berkelayakan

Secara sederhana, hak milik yang memenuhi syarat adalah wilayah sementara tanah yang tidak dapat dibagi lagi atau dibahagi. Tajuk ini akan dikeluarkan sebelum Tajuk Akhir.

Walau bagaimanapun, pemilik tanah yang berkelayakan mempunyai kuasa tertinggi untuk menyewa, mengenakan bayaran atau memindahkan tanah. Perincian tajuk yang berkelayakan adalah di bawah Bahagian 5 NLC 1965. Gelaran yang layak dibahagikan kepada 2 jenis; Hakmilik Sementara Pendaftar (HS (D)) dan Hakmilik Sementara Pejabat Tanah (HS (M))

Hakmilik Sementara Pendaftar (HS (D)) adalah tanah negara dengan luas kurang dari 4 hektar dan ia didaftarkan di Pejabat Tanah Daerah, di lokasi tanah.

Tajuk Akhir

In order to release the final title, the State Authority must conduct a survey on the land. All decisions to determine what the Final Title will be issued under, will be solely under the discretion of the State Authority.

There are 4 types of Final Title name that might be issued — geran, geran mukim, pajakan negeri, pajakan mukim.

Pajakan Negeri and Pajakan Mukim titles are reserved for leasehold land, while Geran and Geran Mukim titles are reserved for freehold land. The location of the registration of these titles are also important. The Final Title of Geran and Pajakan Negeri would be registered with the State Land Office while the Geran Mukim and Pajakan Mukim titles are registered in the District Land Office.

Tajuk Dokumen yang Dikeluarkan

State authorities will prepare two forms of documents after determining the Final Title form: Register Document of Title and Issue Document of Title. The Register Document of Title means proof of ownership of the land which would be kept at the Land Office. A duplicate copy would be issued to the owner. It would consist of:

  • Jenis tanah (tanah bandar / desa atau tanah negara)
  • Sewa (kadar penilaian)
  • Pemilik semasa dan seterusnya
  • All encumbrances, conditions, and restrictions related to the land.

Sementara itu, Dokumen Pengeluaran Hakmilik akan menjadi hak milik yang dikeluarkan kepada pemiliknya; tajuk individu.

Tajuk Akhir penting kerana mengesahkan pemilikan harta tanah. Ini akan mengelakkan sebarang pertikaian dan memperkuatkan tuntutan anda terhadap harta tanah. Semua urus niaga yang direkodkan akan ada untuk dirujuk oleh pemiliknya pada bila-bila masa.

It is the Director of Survey and Mapping who certifies and attaches the survey plans of the alienated land regardless of the time stamp of the title issuance.

Department of Survey and Mapping in Malaysia

Panduan Mengenai Hak Milik Tanah 2

Selain mengesahkan rancangan survei tanah yang diasingkan, Departemen Ukur dan Pemetaan di Malaysia akan bertanggung jawab untuk menasihati pemerintah di bidang survei kadaster, pemetaan dan geospasial serta batas negara dan internasional.

Selain itu, mereka juga akan menerbitkan peta utiliti topografi, kadaster, tematik dan bawah tanah untuk perancangan, pengurusan sumber daya alam, pemuliharaan alam sekitar, pembangunan, pemantauan dan keamanan.

Jabatan ini juga bertanggungjawab menerbitkan produk astronomi dan astronomi yang merangkumi jadual arah kiblat, waktu solat, data rukyah hilal, kalendar hijrah dan maklumat gerhana serta almanak astronomi syariah.

Hakmilik Pejabat Tanah

These titles are kept at various land offices depending on the location of the property and the land title associated with this is called the Geran Mukim. This is in accordance with Section 5 of the National Land Code, 1965.

Berdasarkan Seksyen 5 Kanun Tanah Negara, 1965, Hakmilik Pejabat Tanah bermaksud hakmilik yang dibuktikan dengan pemberian Mukim atau sewa Mukim, atau oleh setiap dokumen hakmilik yang didaftarkan di Pejabat Tanah di bawah peruntukan undang-undang tanah sebelumnya.

Tajuk Pendaftaran

This applies to townlands, village lands, country lands or any land with more than 4 hectares of size in a capital city. This is in accordance with Section 77(3)(a) of the NLC. Section 77(3)(b) stipulates that the size or area of the Country Office Title may not exceed 4 hectares.

Alamat e-mel anda tidak akan dipaparkan. Medan perlu ditanda dengan *

Sertailah dalam Kalangan Dalam Kami

untuk menerima tawaran eksklusif, berita pasaran terhangat, dan mendapatkan akses orang dalam ke tawaran istimewa khusus ahli kami!