Kalkulator Duti Stamp Duty (MOT) & Kira Yuran Undang-Undang

Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
Facebook
Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
Pinterest

Soalan Lazim mengenai Kalkulator Tugas Setem

Isi kandungan

Apakah duti setem?

Duti setem adalah jumlah cukai yang dikenakan ke atas dokumen harta tanah anda seperti Perjanjian Jual Beli (SPA), Memorandum of Transfer (MOT) dan perjanjian pinjaman. Penilaian dan pemungutan tugas setem dikawal oleh Akta Setem 1949. 

Terdapat dua jenis duti setem iaitu tugas valorem dan tugas tetap. 

Dalam bahasa Latin, perkataan 'ad valorem' bermaksud 'mengikut nilai'. Untuk tugas setem ad valorem, biaya berbeza bergantung pada sifat instrumen / dokumen, terma dan syarat yang ditentukan di dalamnya, serta nilai pasaran harta tanah.

Untuk duti setem tetap, biaya ditetapkan pada harga yang ditetapkan, tanpa mengira terma dan syarat dalam instrumen / dokumen atau nilai pasaran harta tanah. 

Apa itu SPA, MOT, dan perjanjian pinjaman?

SPA Stamp Duty dan MOT Calculator

A Perjanjian Jual Beli (SPA) adalah kontrak undang-undang yang mengikat antara pembeli dan penjual. Ini mengandungi terma dan syarat yang dipersetujui antara pembeli dan penjual, semasa penjualan atau pembelian harta tanah. Penandatanganan SPA harus ada di hadapan peguam kerana ia adalah dokumen undang-undang.

A Memorandum Pemindahan (MOT) adalah dokumen undang-undang penting yang digunakan untuk memindahkan hak milik harta tanah dari pemaju atau penjual kepada pembeli. 

Perjanjian Pinjaman adalah kontrak antara pemberi pinjaman dan peminjam, yang menetapkan terma dan syarat pinjaman. Sekiranya berlaku pembelian harta tanah, perjanjian pinjaman ditandatangani antara institusi kewangan yang menyediakan pinjaman dengan pembeli atau peminjam. 

Bagaimana duti setem dikira?

Kedua-dua duti setem untuk SPA dan MOT dikira berdasarkan harga belian (Rujuk di bawah untuk 1.8 untuk tahap harga). Duti setem perjanjian pinjaman adalah 0.5% dari jumlah pinjaman.

Adakah tarikh akhir untuk cap tersebut?

Sekiranya dokumen tersebut dilaksanakan di Malaysia, dokumen mesti dicop dalam masa 30 tarikh dari tarikh pelaksanaan.

Sekiranya dokumen tersebut dilaksanakan di luar Malaysia, dokumen mesti dicop dalam masa 30 hari setelah pertama kali diterima di Malaysia.

Adakah hukuman jika dokumen tidak dicop dalam jangka masa yang ditetapkan?

Ya, kadar penalti adalah seperti di bawah:

(i) Sekiranya dokumen dicop dalam masa tiga bulan setelah tarikh akhir: RM 25 atau 5% dari kekurangan tugas, mana yang lebih tinggi.

(ii) Sekiranya dokumen itu dicop setelah tiga bulan, tetapi kurang dari 6 bulan: RM 50 atau 10% duti yang kekurangan, yang lebih tinggi.

(iii) Sekiranya dokumen dicop selepas enam bulan: RM 100 atau 20% duti yang kekurangan, mana yang lebih tinggi.

Permohonan rayuan dapat diajukan kepada Pemungut Duti Setem untuk pengurangan denda dan Pemungut Tugas Setem dapat mempertimbangkan banding jika dia menganggapnya sesuai.

Adakah terdapat pengecualian?

Pada 6 November 2020, Menteri Kewangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan bahawa untuk pembeli rumah kali pertama, akan ada pengecualian duti setem untuk MOT dan perjanjian pinjaman. Ini berlaku untuk semua pembelian harta tanah kediaman sehingga RM 500,000 dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025. Walau bagaimanapun, SPA mesti dilaksanakan dan ditandatangani dalam jangka masa yang ditetapkan ini.

Bagaimana saya boleh membayar duti setem?

Berdasarkan jumlah duti setem, anda boleh memilih kaedah berikut:

(i) Sekiranya jumlahnya tidak melebihi RM 100: Pembayaran tunai

(ii) Sekiranya jumlahnya tidak melebihi RM 500: Setem hasil

(iii) Kiriman wang, cek peguam, draf bank yang perlu dibayar kepada Pemungut Duti Setem. Ini hendaklah dihantar bersama-sama dengan dokumen ke pejabat bertugas setem dengan tangan atau pos berdaftar.

(iv) Dari 1 Januari 2009, pembayaran melalui media elektronik tersedia bagi mereka yang telah mendaftar dengan Pemungut.

Bagaimana saya mengira jumlah duti setem yang perlu saya bayar?

kalkulator tugas setem

Untuk SPA dan MOT:
Berikut adalah kadar duti setem terkini untuk SPA dan MOT:

wdt_ID Tahap Harga Peratusan
1 RM 100,000 pertama 1%
2 RM 400,000 seterusnya (RM 100,001 hingga RM 500,000 2%
3 RM 500,001 hingga RM 1,000,000 3%
4 Lebih dari RM 1,000,000 4%

Contohnya, untuk rumah berharga RM 800,000:

(RM 100,000 x 1% pertama) + (RM 400,000 x 2% seterusnya) + (Baki RM 300,000 x 3%)

= RM 1,000 + RM 8,000 + RM 9,000

= RM 18,000

Untuk Perjanjian Pinjaman:

Terdapat jumlah 0.5% percuma dari jumlah pinjaman:

Dengan mengandaikan pinjaman 90%:

(90% x RM 800,000 = RM 720,000)

0.5% x Jumlah pinjaman berjumlah RM 720,000

= RM 3,600

 

Untuk Bayaran Undang-Undang:

Berikut adalah kadar bayaran undang-undang:

Untuk Perjanjian Pinjaman:

Terdapat jumlah 0.5% percuma dari jumlah pinjaman:

Dengan mengandaikan pinjaman 90%:

(90% x RM 800,000 = RM 720,000)

0.5% x Jumlah pinjaman berjumlah RM 720,000

= RM 3,600

 

Untuk Bayaran Undang-Undang:

Berikut adalah kadar bayaran undang-undang:

wdt_ID Tahap Harga Peratusan
1 RM 500,000 pertama 1%*
2 RM 501,000 hingga RM 1,000,000 0.8%
3 RM 1,000,001 hingga RM 3,000,000 0.7%
4 RM 3,000,0001 hingga RM 5,000,000 0.6%
5 Lebih dari RM 5,000,000 0.5%

* Catatan: Ini dikenakan bayaran minimum RM 500

 

Untuk harta tanah RM 800,000:

(RM 500,000 x 1% Pertama) + (Baki RM 300,000 x 0,8%)

= RM 5,000 + RM 2,400

= RM 7,400

 

Catatan:

(i) Tambahan 6% untuk Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) atas kos undang-undang.

(ii) Terdapat juga anggaran perbelanjaan tambahan yang berkisar antara RM 1,000 hingga RM 1,500.

 

Sertailah dalam Kalangan Dalam Kami

untuk menerima tawaran eksklusif, berita pasaran terhangat, dan mendapatkan akses orang dalam ke tawaran istimewa khusus ahli kami!