TEDUH: Pusat Sehenti untuk Skim Perumahan

tiada jawapan
TEDUH

Perkongsian bermakna!

Lihat juga: Rumah PPR dan PPRT: Panduan Permulaan

Pengenalan TEDUH

TEDUH

Dengan pemandangan hartanah yang terus berkembang di Malaysia, mencari harta tanah dan perincian mengenai hartanah tersebut boleh menjadi tugas menakutkan bagi banyak calon pembeli rumah di luar sana. Harga, lokasi dan pembangun boleh menjadi maklumat mudah untuk dicari dalam talian. Tetapi bagaimana dengan proses permohonan untuk berbagai skim perumahan yang ditawarkan oleh pemerintah? Tidak ada agensi berasingan untuk menangani perkara ini?

Nah, di sinilah TEDUH masuk. TEDUH adalah portal yang menampilkan maklumat dan fungsi mengenai program perumahan swasta dan awam serta program perumahan yang berkaitan dengan projek perumahan ini. Sistem Pengurusan Perumahan Negara atau lebih dikenali sebagai SPRN adalah modul dalam TEDUH yang berfungsi sebagai pusat sehenti bagi individu yang ingin memohon program perumahan di bawah bidang Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Ringkasnya, TEDUH adalah inisiatif pemerintah di bawah Jabatan Perumahan Negara dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menyediakan saluran rasmi dalam memberikan maklumat perumahan kepada warga, organisasi pemerintah, badan-badan khusus dan pemaju tanah swasta. 

 

Peranan TEDUH

Konsep senarai semak atau semak

Dengan lebih mendalam mengenai peranan laman web TEDUH, sebenarnya portal ini mempunyai maklumat mengenai projek dan program perumahan awam dan swasta di Malaysia. TEDUH menyatukan 3 peranan utamanya ke dalam kemudahan laman web tunggal. 3 peranan ini adalah:

 

 1. peratusan kemajuan pembinaan, yang dikemas kini oleh pemaju
 2. pusat sehenti untuk mencari projek perumahan awam
 3. laman web untuk mencari pemaju perumahan swasta

 

Peranan ini sangat mustahak dan sangat mendasar bagi tujuan pembeli untuk mengelakkan diri mereka dari terjebak dengan sebarang penipuan penipuan, atau sekadar, untuk memberi gambaran mengenai pemandangan pembangunan harta tanah di Malaysia. Oleh kerana laman web ini berfungsi sebagai panduan utama untuk mengetahui kemajuan pembinaan projek perumahan, ini akan membolehkan calon pembeli merancang kewangan dan garis masa peribadi mereka dalam membeli harta tanah terutama setelah mengetahui peratusan kemajuan pembinaan.

Kredibiliti pemaju perumahan juga akan terjamin terutamanya apabila pemaju tersebut disenaraikan di laman web TEDUH. Oleh kerana laman web ini dikendalikan oleh Jabatan Perumahan Negara, setiap projek perumahan di bawah bidang tugasnya akan memenuhi kehendak jabatan itu sendiri. 

 

Peranan Jabatan Perumahan Negara (JPN)

TEDUH: Pusat Sehenti untuk Skim Perumahan 1

Selain peranan TEDUH, pasti penting untuk mengetahui peranan Jabatan Perumahan Negara. Ini adalah mustahak untuk memastikan bahawa calon pembeli mendapat maklumat yang baik mengenai peranan jabatan itu sendiri untuk menangani segala bentuk masalah yang timbul dari harta tanah yang disenaraikan di laman web TEDUH.

Sebagai permulaan, Jabatan Perumahan Negara (JPN) adalah jabatan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Jabatan ini memainkan peranan penting dalam memastikan pembangunan rumah berkualiti dan dirancang dengan sempurna - memastikan rumah dapat dinikmati oleh orang dari pelbagai lapisan masyarakat.

JPN juga bertindak sebagai lembaga pengawalseliaan dengan memantau dan memastikan bahawa projek pembangunan swasta mematuhi Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966 [Akta 118]. Mereka juga bertugas memproses dan menyetujui Lesen Pemajuan Perumahan & Permit Iklan dan Jualan (APDL) kepada pemaju perumahan swasta serta memerhatikan semua projek perumahan swasta berlesen sehingga projek itu selesai dan diserahkan kepada pembeli mengikut hingga jangka waktu yang ditetapkan dalam Penjualan dan Perjanjian Pembelian (SPA)

JPN juga menawarkan skim perumahan dan ini adalah Program Perumahan Rakyat Disewa (PPR Disewa), Program Perumahan Rakyat Dimiliki (PPR Dimiliki), Skim Perumahan Pinjaman (SPP) dan Rumah Transit (RT).

 

Panduan Ringkas mengenai Skim Jabatan Perumahan Negara (JPN)

 

1. Program Perumahan Rakyat Disewa (PPR Disewa dan PPR Dimiliki)

TEDUH: Pusat Sehenti untuk Skim Perumahan 2 Gambar ihsan Malaysiakini

Program ini merupakan inisiatif oleh pemerintah untuk memindahkan warga yang tinggal di setinggan ke projek perumahan yang lebih baik dan untuk memenuhi keperluan perumahan orang dari spektrum berpendapatan rendah. Kedua-dua projek PPR yang disewa dan projek PPR yang dimiliki di seluruh negara berada di bawah bidang kuasa Jabatan Perumahan Negara (JPN).

Di samping Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 2 agensi ini melaksanakan projek PPR di seluruh negara. Setiap rumah yang dibina di bawah program PPR yang disewa dan dimiliki akan menggunakan satu set spesifikasi, untuk perancangan dan reka bentuk rumah kos rendah.

Spesifikasi ini diseragamkan dan ditetapkan dalam Piawaian Perumahan Nasional Untuk Flat Perumahan Kos Rendah (CIS2) (Standard Perumahan Kebangsaan Bagi Perumahan Kos Rendah Rumah Pangsa (CIS2)). 

Projek PPR yang disewa diperkenalkan pada Februari 2002 untuk menyewa rumah kepada kumpulan sasaran tertentu (kumpulan berpendapatan rendah dan setinggan) dengan harga RM 124.00 sebulan. Selain itu, projek PPR yang dimiliki dibina untuk membolehkan orang-orang dari golongan berpendapatan rendah memiliki rumah sendiri.

Rumah PPR yang dimiliki berharga RM 35,000 seunit untuk rumah yang terletak di Semenanjung Malaysia sedangkan rumah di Sabah dan Sarawak masing-masing berharga RM 42,000. 

 

Spesifikasi Projek PPR yang Disewa dan Dimiliki

 

 • Bandar bandar: Pangsapuri dari 5 hingga 18 tingkat
 • Kawasan Pinggir Bandar: Rumah teres
 • Keluasan rumah: Tidak kurang dari 700 kaki persegi
 • Struktur: 3 bilik tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, 2 bilik mandi
 • Kemudahan Asas: Dewan komuniti, surau, gerai, tadika, kemudahan OKU, taman permainan, rumah sampah

 

Terma dan Syarat yang Perlu Dipohon: 

 • Mesti warganegara Malaysia
 • Mesti berumur 18 tahun ke atas 
 • Mempunyai jumlah pendapatan isi rumah sebanyak RM 3000 sebulan. 
 • Pemohon dan pasangan tidak boleh memiliki rumah
 • Harus mematuhi peraturan tambahan yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri

 

2. Skim Pinjaman Perumahan (SPP)

TEDUH: Pusat Sehenti untuk Skim Perumahan 3

Skim Pinjaman Perumahan (SPP) dikendalikan melalui dana amanah yang dikenali sebagai Kumpulan Wang Amanah Pinjaman Perumahan Bagi Golongan Berpendapatan Rendah. Ini diluluskan pada 17 Disember 1975 di bawah Akta Acara Kewangan 1957 (pindaan 1972) dan dilaksanakan pada tahun 1976.

SPP ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan pinjaman kepada orang-orang dari spektrum berpendapatan rendah yang belum memiliki rumah sendiri. Melalui skema ini, pemerintah dapat memberikan pertolongan kepada golongan yang rentan ini dalam memungkinkan mereka memiliki rumah sendiri. Ini secara berkesan akan meningkatkan taraf hidup golongan ini. 

 

Terma dan Syarat SPP:

 • Pemohon dan pasangan mestilah warganegara Malaysia
 • Pemohon hendaklah berumur antara 21 hingga 70 tahun
 • Mesti diambil bekerja dan mempunyai pendapatan
 • Bukan pekerja kerajaan atau pesara (termasuk pasangan)
 • Pemohon dan pasangan belum boleh memiliki rumah
 • Jumlah pendapatan kasar isi rumah antara RM 1,000 hingga RM 3,000 sebulan
 • Pemohon harus memiliki tanah atau mewarisi tanah ahli keluarga terdekat
 • Amaun pinjaman maksimum adalah RM 60,000.00 (tidak termasuk perlindungan insurans)
 • Akan ada caj perkhidmatan 2% untuk pinjaman
 • Pemohon harus mengambil perlindungan insurans yang disediakan oleh Panel Insurans, di bawah Jabatan Perumahan Negara.

 

Syarat Pinjaman Generasi Ke-2

Ini terpakai bagi pemohon berusia antara 45 hingga 70 tahun dengan syarat penama berumur antara 21 hingga 35 tahun, dengan gaji minimum RM 1000 dan bukan pekerja kerajaan. Perlindungan insurans hanya akan berlaku untuk generasi kedua sahaja. Generasi kedua harus terdiri daripada anak kandung pemohon. 

 

Keperluan Cagaran Tanah

Ini dilakukan untuk mendapatkan tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga terdekat dengan kebenaran bertulis daripada pemilik tanah.

 1. Nilai tanah (berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Tanah) dijamin tidak kurang dari jumlah pinjaman.
 2. Untuk tanah pegangan pajakan, jangka masa pajakan selebihnya adalah sekurang-kurangnya 40 tahun dan pemohon harus mendapatkan kebenaran untuk mendapatkan tanah dari Pihak Berkuasa Negeri

 

Keperluan Membina Rumah

Untuk rumah kos rendah, saiz binaan hendaklah sekurang-kurangnya 700 kaki persegi dan paling banyak 1000 kaki persegi. Selain itu, ia harus merangkumi sekurang-kurangnya 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, 1 ruang tamu dan dapur. 

Berikut adalah syarat:

 1. Pemohon hanya perlu memilih dari rancangan rumah yang disediakan oleh Jabatan Perumahan Negara (JPN)
 2. Pemohon tidak boleh menggunakan rancangan perumahan buatan sendiri
 3. Pemohon mesti mendapat persetujuan rancangan rumah dari PBT jika berkenaan. 
 4. Pelantikan kontraktor akan dikendalikan oleh peminjam dan kontraktor harus menjadi kontraktor tempatan mengikut kawasan DUN, harus mempunyai pendaftaran syarikat yang sah atau sijil pendaftaran CIDB, harus mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi dengan jumlah minimum RM 5,000 dan kontraktor juga harus pakar dalam bidang pembinaan. 

 

3. Rumah Transit (RT)

TEDUH: Pusat Sehenti untuk Skim Perumahan 4

Program Rumah Transit (RT) atau Transit Homes berfungsi sebagai penginapan sementara untuk kegunaan Penjawat Awam Persekutuan dan Negeri. Ini adalah syarat untuk mendapatkan Rumah Transit:

 

 1. Boleh digunakan oleh pegawai yang baru dilantik untuk perkhidmatan awam sementara menunggu penempatan rasmi mereka
 2. Boleh digunakan oleh penjawat awam yang baru dinaikkan pangkat atau dipindahkan sementara menunggu untuk mendapatkan kelulusan untuk tempat kerajaan atau tempat sewa
 3. Bisa digunakan oleh penjawat awam semasa perjalanan luar pejabat
 4. Dapat digunakan sebagai tempat penginapan bagi peserta dalam program rasmi yang diatur oleh Kementerian / Jabatan / Agensi Kerajaan 
 5. Boleh dijadikan tempat penginapan keluarga pelawat awam yang bertugas di Putrajaya
 6. Dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi penghuni kuartal pemerintah yang tidak dapat tinggal di tempat tinggal mereka kerana pekerjaan pembaikan besar atau bencana seperti banjir atau kebakaran. 

 

Program ini hanya akan berlaku untuk pasangan, yang memenuhi syarat di atas dan berumur antara 18 hingga 30 tahun. Program ini tertumpu di bandar-bandar besar untuk mengurangkan beban pasangan muda ini yang berasal dari kumpulan berpendapatan rendah. Rumah-rumah tersebut disewa dengan harga RM 250.00 sebulan selama 2 tahun. Penyewa akan diberi notis 6 bulan sebelum berakhirnya kontrak untuk keluar dari rumah. 

 

4. Skim MyHome

rumah mainan

Skim MyHome menawarkan insentif sehingga RM 30,000 seunit. Ini memberi faedah kepada pembeli rumah dan pemaju projek perumahan swasta. 

Berikut adalah syarat-syarat untuk memohon Skim MyHome:

 

 1. Mesti warganegara Malaysia
 2. Mesti berumur 21 tahun ke atas
 3. Tidak semestinya memiliki rumah sebelum ini. Ini berlaku untuk pemohon dan pasangan.
 4. Jumlah pendapatan isi rumah mestilah kurang daripada RM 10,000. 

 

Garis Panduan untuk Memohon Skim Jabatan Perumahan Negara (JPN) melalui TEDUH

rumah

Memohon skim yang ditawarkan di bawah skim Jabatan Perumahan Negara (JPN) boleh menjadi sedikit tekanan. Namun, dengan laman web TEDUH, proses permohonan akan menjadi lebih mudah - dengan 7 langkah mudah. Perlu diperhatikan bahawa aplikasi manual tidak dibenarkan. Sebaliknya, aplikasi akan dilakukan secara dalam talian melalui laman web TEDUH

 

 1. Daftar untuk akaun SPRN
 2. Log masuk ke akaun SPRN
 3. Pilih skema yang diinginkan mengikut kelayakan
 4. Lengkapkan halaman maklumat pemohon
 5. Pilih projek
 6. Muat naik dokumen sokongan
 7. Hantarkan Permohonan anda

 

Berikut adalah dokumen sokongan yang diperlukan untuk Skim MyHome:

 

 1. Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan 
 2. Salinan surat nikah (jika berkenaan)
 3. Salinan kad OKU pemohon (jika berkenaan)
 4. Salinan afidavit pemohon bekerja sendiri 
 5. Salinan surat pengesahan majikan pemohon
 6. Salinan slip gaji terkini pemohon
 7. Salinan slip KWSP pemohon atau slip cukai pendapatan
 8. Salinan surat persaraan pemohon (jika berkenaan)
 9. Salinan Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat pemohon dan pasangan 

 

Soalan Lazim (Soalan Lazim)

Apa itu TEDUH? 

TEDUH adalah portal utama yang menampilkan maklumat mengenai projek dan program perumahan awam dan swasta di seluruh negara. 

Apakah skema yang ditawarkan oleh SPRN?

Skim yang ditawarkan adalah skim MyHome, PPR (Dimiliki dan disewa), Rumah Transit (Rumah Transit) dan SPP. 

Berapakah kadar sewa rumah PPR?

Kadar sewa rumah PPR adalah RM 124.00 sebulan

Berapakah kadar sewa Rumah Transit (Rumah Transit)?

Kadar sewa Rumah Transit (Rumah Transit) adalah RM 250.00 sebulan. 

Berapakah had pinjaman untuk skim SPP?

Had pinjaman untuk skim SPP adalah RM 60,000 dengan jangka masa pembayaran sehingga 35 tahun. 

Alamat e-mel anda tidak akan dipaparkan. Medan perlu ditanda dengan *

Sertailah dalam Kalangan Dalam Kami

untuk menerima tawaran eksklusif, berita pasaran terhangat, dan mendapatkan akses orang dalam ke tawaran istimewa khusus ahli kami!