Badan Pengurusan Bersama (JMB)

tiada jawapan
JMB-01

Perkongsian bermakna!

Lihat juga: Apa Rumah Pertama Saya Skim?

Badan Pengurusan Bersama (JMB)

JMB

Badan Pengurusan Bersama, atau JMB secara ringkas, ditubuhkan di bawah seksyen 17 Akta Pengurusan Strata 2013 (SMA) setelah menyatukan mesyuarat agung tahunan pertama JMB oleh pemaju.

Dalam konteks ini, istilah "pemaju" digunakan untuk setiap orang atau badan orang, yang mengembangkan tanah apa pun untuk tujuan mengubahnya menjadi harta tanah kediaman, penggunaan komersial atau perindustrian, atau gabungan penggunaan tersebut.

Selepas penghantaran pemilikan kosong bungkusan kepada pembeli, kurang dari 12 bulan selepas itu adalah mesyuarat agung tahunan pertama JMB. Dalam istilah awam, bungkusan bermaksud unit individu di bangunan yang ditujukan untuk pembahagian, yang dipegang di bawah tajuk strata yang terpisah. Seseorang atau badan yang telah memperoleh bungkusan itu dikenali sebagai pembeli.

Dalam istilah yang lebih sederhana, dengan beberapa pembangunan yang terdiri daripada ratusan unit, JMB bekerjasama dengan pemaju untuk menjaga harta tanah sebelum penyerahan yang betul dapat dilakukan. Pembangun memerlukan sedikit masa untuk mengeluarkan tajuk strata.

JMB adalah badan korporat dengan penggantian abadi, yang bermaksud kelangsungan kewujudan syarikat atau organisasi lain walaupun berlaku kemuflisan, kegilaan, perubahan keahlian, atau keluar dari perniagaan mana-mana pemilik atau anggota, pertukaran saham, dan bahkan kematian.

Badan JMB juga merangkumi pemaju dan pembeli, dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan dan pengurusan bangunan serta harta bersama dalam projek pembangunan strata. Seksyen 21 Akta Pengurusan Strata (SMA) menyatakan tugas dan kuasa JMB, yang meliputi antara lain seperti yang disenaraikan di bawah:

 • menjaga dan menguruskan bungkusan dan harta bersama bangunan, dan menyimpannya dalam keadaan baik dan dapat diperbaiki;
 • untuk menentukan dan mengenakan caj untuk penyelenggaraan dan pengurusan bungkusan dan harta bersama bangunan;
 • untuk menentukan dan mengenakan sumbangan kepada dana tenggelam;
 • melakukan perkara-perkara lain yang mungkin tidak disukai oleh masyarakat tetapi diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengurusan bungkusan dan harta bersama bangunan yang betul;
 • untuk mematuhi sebarang notis atau perintah yang diberikan atau dibuat oleh pihak berkuasa tempatan atau mana-mana pihak berkuasa awam yang kompeten;
 • untuk menyediakan dan menyelenggarakan daftar semua pemilik petak bangunan atau tanah yang dimaksudkan untuk dibahagi menjadi bungkusan;
 • untuk memastikan bahawa akaun yang perlu dijaga oleh JMB di bawah SMA diaudit, dan untuk memberikan penyata kewangan yang diaudit untuk maklumat tersebut kepada anggotanya;
 • untuk menguatkuasakan undang-undang kecil; dan
 • untuk melaksanakan tugas-tugas untuk menjaga dan mengurus bangunan dan tanah yang dimaksudkan untuk dibagi menjadi bungkusan dan harta bersama

Selain daripada tugas-tugas seperti mengawasi operasi sehari-hari seperti pengumpulan sampah dan kebersihan umum, JMB juga memastikan keselamatan umum masyarakat.

JMB di Malaysia dapat menuntut dan menuntut, walaupun kuasa JMB dibatasi oleh undang-undang. Sebagai contoh, JMB tidak dibenarkan menandatangani kontrak yang mengikat jawatankuasa untuk tempoh yang tidak melebihi 12 bulan.
Dengan berturut-turut yang telah disebutkan sebelumnya, JMB akan terus ada sehingga dibubarkan pada ketika itu, MC / JMC akan mengambil alih peranannya.

 

Apa yang JMB dan badan perundangannya lakukan

Badan pengurusan

Apabila pembangunan selesai, pemaju kemudian akan meminta pemilikan kosong. Pemilik unit akan diberi notis untuk mengambil kunci mereka dalam masa 14 hari. Adalah menjadi tanggungjawab pemaju untuk memanggil Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) untuk membentuk JMB, yang dapat berlangsung bila-bila masa selama setahun bermula dari tarikh akhir pemberitahuan 14 hari.

JMB boleh memegang sejumlah 3 hingga 13 pemilik unit, termasuk wakil dari pemaju. Jawatankuasa ini kemudian kekal sebagai JMB sehingga hakmilik strata dikeluarkan oleh pejabat tanah.

JMB bertanggungjawab memilih jawatankuasa pengurusan bersama yang dikenali sebagai JMC. JMC kemudian akan melaksanakan tugas JMB dan menjalankan perniagaannya, serta menjalankan mana-mana kuasa JMB.

Setiap JMB akan mempunyai JMC, yang terdiri daripada jumlah orang yang ditentukan oleh JMB dalam mesyuarat agung. Walau bagaimanapun, bilangan orang tidak boleh kurang dari tiga orang dan tidak lebih daripada empat belas orang semula jadi.

Kuasa JMB diringkaskan seperti berikut:

 • Mengutip caj dari pemilik bungkusan setara dengan unit saham yang diperuntukkan bagi bungkusan masing-masing;
 • Untuk mengumpulkan sumbangan kepada dana simpanan, atau wang yang dikhaskan untuk melunaskan hutang atau bon, dari pemilik bungkusan;
 • Untuk menyetujui perbelanjaan untuk menjalankan penyelenggaraan dan pengurusan bangunan atau tanah yang dimaksudkan untuk dibagi menjadi bungkusan dan harta bersama;
 • Untuk mendapatkan semula dari pemilik mana-mana bungkusan apa-apa jumlah yang dibelanjakan oleh JMB berkenaan dengan bungkusan itu untuk mematuhi apa-apa notis atau perintah yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa awam yang kompeten lain;
 • Untuk membeli, menyewa atau memperoleh harta alih untuk digunakan oleh pemilik petak berkenaan dengan kesenangan mereka terhadap harta bersama;
 • Mempekerjakan atau mengatur dan mendapatkan perkhidmatan mana-mana orang atau ejen yang terlibat untuk melakukan penyelenggaraan dan pengurusan harta bersama bangunan atau tanah yang dimaksudkan untuk pembahagian menjadi petak;
 • Untuk membuat undang-undang kecil tambahan untuk penyelenggaraan yang betul serta pengurusan bangunan atau tanah yang ditujukan untuk dibagi menjadi bungkusan dan harta bersama;
 • Untuk melaksanakan semua perkara yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya di bawah SMA dan penguatkuasaan undang-undang kecil.

 

Perbezaan Antara JMB, MC dan Sub-MC

Badan Pengurusan Bersama (JMB) 1

Imej melalui Giphy

Untuk meletakkannya dengan cara yang lebih mudah, JMB bekerjasama dengan pemaju untuk menjaga harta tanah, sebelum penyerahan yang tepat dapat dilakukan. Sementara itu, Perbadanan Pengurusan, yang disingkat MC, sebaliknya, memegang kuasa untuk memungut caj dari pemilik setiap unit dalam pembangunan dan memungkinkan perbelanjaan dalam tugasnya adalah untuk menjaga perawatan bangunan dan harta bersama dengan betul. , dalam kalangan yang lain.

Oleh kerana tanah menjadi langka, semakin ramai rakyat Malaysia memilih untuk tinggal dalam pembangunan bertingkat berbanding 20 tahun yang lalu di mana setiap orang lebih memilih kediaman mendarat.

Peningkatan permintaan telah menyebabkan pembangunan pangsapuri dan kondominium yang pesat. Pemberitahuan dari JMB, MC, atau JMC sering ditempatkan di kawasan umum seperti papan kenyataan, lif, dan peti mel. Sebagai alternatif, dengan era digital, pemberitahuan ini dihantar secara elektronik melalui e-mel atau teks. Ini membuat penduduk sentiasa mengetahui isu-isu seperti pemotongan air yang dijadualkan, penyelenggaraan lif, kabut nyamuk atau pembersihan air.

Dalam beberapa kes, JMB bergabung dan bekerjasama dengan balai kota di kawasan itu, menjawab kepada Pesuruhjaya Bahagian Bangunan (COB) DBKL.

 

Bagaimana MC berbeza dengan JMB?

Badan Pengurusan Bersama (JMB) 2

Pertama sekali, MC kadang-kadang disebut sebagai JMC. Sebelum tahun 2013, JMB di Malaysia, khususnya, diatur oleh ACT 663, sementara MC jatuh di bawah ACT 318. Selepas itu, kedua-dua akta tersebut disatukan di bawah satu, iaitu ACT 757. Kedua-dua JMB dan MC dikawal di bawah undang-undang Malaysia yang sama.

Tujuan utama JMB setelah pembangunan selesai adalah untuk melaksanakan tugas sementara dan meluruskan semua kesahan MC.
Walaupun JMB berkongsi kuasa yang dipegang oleh MC, JMB tidak mempunyai semua kuasa.

Apa yang membezakan JMB daripada MC, adalah penerbitan hakmilik strata. JMB wujud sebagai badan rujukan sebelum penerbitan tajuk. MC, sebaliknya, muncul dalam gambar setelah tajuk dikeluarkan.

JMB ditugaskan dengan tanggungjawab seperti mengurus dan menjaga harta bersama sebelum hakmilik strata dikeluarkan sementara seorang MC mengambil alih tanggungjawab ini hanya setelah hakmilik strata dikeluarkan.

JMB dibentuk semasa menjalankan AGM pertamanya, biasanya dibantu oleh pemaju projek. Strata Management Act (SMA) menetapkan tarikh akhir AGM yang akan diadakan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh penyerahan hak milik kosong. Sekiranya MC wujud sebelum AGM pertama JMB, AGM pertama JMB tidak diperlukan, dan tidak ada JMB yang diwujudkan.

Sebaliknya, MC ditubuhkan semasa pembukaan buku daftar strata setelah judul strata dikeluarkan. Bagaimanapun, seorang MC tidak perlu mengambil tindakan sehingga AGM pertama MC diadakan dan jawatankuasa pengurusan dipilih.

AGM pertama MC hanya dapat diadakan setelah pemilik yang mewakili sekurang-kurangnya 25% unit saham agregat kawasan pembangunan (tidak termasuk pemilik asal tanah dan pemaju) menyebabkan hak milik strata didaftarkan atas nama masing-masing.
JMB dibubarkan secara automatik dalam masa tiga bulan dari tarikh AGM pertama MC.

Walaupun seksyen 17 SMA menyatakan bahawa JMB adalah badan korporat yang mempunyai pergantian berterusan, ada beberapa perkara tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh JMB tetapi MC dapat. Berdasarkan SMA, kuasa MC merangkumi yang berikut:

 • Meminjam wang yang diperlukan oleh MC semasa menjalankan kuasanya atau menjalankan tugasnya;
 • Untuk menjamin pembayaran balik wang yang dipinjam dan pembayaran faedah daripadanya dengan instrumen yang dapat dirundingkan atau dengan caj yang belum dibayar ke akaun penyelenggaraan (sama ada sudah dikenakan atau tidak), atau dengan caj mana-mana harta yang terletak di dalamnya atau dengan gabungan mana-mana cara itu.

Kuasa untuk meminjam wang dan menawarkan jaminan pembayaran balik mempunyai banyak kesan dan boleh disalahgunakan dengan mudah. Parlimen belum mempercayakan JMB dengan dua kuasa ini di SMA dan kami berpendapat bahawa ini dilakukan dengan sengaja.

Seksyen 74 (1) SMA menetapkan bahwa, sebagai pemilik lot yang sah, MC dapat memperoleh tanah yang akan digunakan untuk tujuan yang berkaitan dengan wilayah pembangunan yang berstrata. MC juga dapat menerima beban atau manfaat pelonggaran yang dikenakan untuk lotnya, sementara JMB tidak dapat melakukannya kerana bukan pemilik lot yang sah.

SMA menyatakan bahawa perlembagaan JMB merangkumi pemaju. Ini bermaksud bahawa jawatankuasa pengurusan bersama hendaklah terdiri daripada wakil dari pemaju walaupun pemaju telah menjual semua bungkusan dalam pembangunan.
Peranan MC
JMC atau MC wujud sebagai badan korporat, dan ahli jawatankuasa secara rasmi dipilih setelah AGM diadakan.

Di bawah adalah kuasa MC:

 • Untuk memungut caj dari pemilik setiap unit dalam pembangunan.
 • Mengutip dan memperuntukkan sumbangan kepada dana simpanan.
 • Membolehkan perbelanjaan dalam tugasnya meliputi menjaga kebersihan bangunan dan harta bersama.
 • Untuk menggunakan kuasanya untuk mendapatkan kembali tunggakan caj daripada pemilik bungkusan mengikut haknya di bawah SMA.
 • Untuk membeli atau menyewa alat, peralatan, dan / atau mesin lain yang diperlukan untuk menjaga harta benda dan kawasan umum.
 • Untuk menyewa tenaga kerja serta membuang peralatan untuk penyelenggaraan dan peningkatan harta tanah.
 • Untuk menguatkuasakan undang-undang di bawah SMA.

 

Apa itu Sub-MC?

Badan Pengurusan Bersama (JMB) 3

Sub-MC diperlukan sekiranya pembangunannya terlalu besar dan sukar dikendalikan oleh satu jawatankuasa tunggal. Sebagai contoh, pembangunan campuran boleh terdiri daripada kedua-dua bangunan kediaman dan juga ruang komersial atau kelab sukan di bawah satu Master Tile.

Sub-MC membenarkan penciptaan harta bersama terhad (LCP), yang hanya pemilik terpilih mempunyai hak eksklusif atau penggunaannya. Manfaat eksklusif LCP hadir dengan liabiliti dalam bentuk caj berasingan serta sumbangan dana tenggelam kepada Sub-MC untuk pengurusan dan penyelenggaraan LCP. Konsep ini menjadikan penggunaan yang efisien untuk penggunaan kediaman, komersial dan runcit.

Penduduk hanya boleh membentuk Sub-MC jika MC utama sudah ada. Sub-MC beroperasi secara bebas dari MC, walaupun satu anggota dari MC diminta untuk bergabung dalam menjalankan Sub-MC.

Mengikut peraturan semasa, SMA hanya membenarkan Sub-MC ditubuhkan setelah MC dibentuk. Oleh itu, MC harus dibentuk secepat mungkin jika Sub-MC perlu dibentuk dalam pembangunan.

Alamat e-mel anda tidak akan dipaparkan. Medan perlu ditanda dengan *

Sertailah dalam Kalangan Dalam Kami

untuk menerima tawaran eksklusif, berita pasaran terhangat, dan mendapatkan akses orang dalam ke tawaran istimewa khusus ahli kami!