JMB: Joint Management Body

tiada jawapan
JMB-01

Perkongsian bermakna!

Lihat juga: Apa Rumah Pertama Saya Skim?

A Joint Management Body, or JMB, is established after the developer holds the first JMB annual general meeting. This is done under section 17 of the Strata Management Act 2013 (SMA). The term “developer” refers to anyone who develops land for residential, commercial, or industrial purposes, or a combination of them.

JMB responsibility

The first annual general meeting of the JMB occurs less than 12 months after vacant possession of a parcel is transferred to a purchaser. Laymen’s terms define a parcel as a property holding individual units under a separate strata title in a building destined for subdivision. Purchasers are people or organizations that have acquired parcels.

Before a proper handover can occur, a JMB works with developers to maintain large developments containing hundreds of units. When the developer issues the strata title, it can take a while.

JMB adalah badan korporat dengan penggantian abadi, yang bermaksud kelangsungan kewujudan syarikat atau organisasi lain walaupun berlaku kemuflisan, kegilaan, perubahan keahlian, atau keluar dari perniagaan mana-mana pemilik atau anggota, pertukaran saham, dan bahkan kematian.

JMB

Joint Body Management (JMB) oversees daily activities including general cleanliness, complaints, and garbage collection, but they also ensure community safety.

Badan JMB juga merangkumi pemaju dan pembeli, dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan dan pengurusan bangunan serta harta bersama dalam projek pembangunan strata. Seksyen 21 Akta Pengurusan Strata (SMA) menyatakan tugas dan kuasa JMB, yang meliputi antara lain seperti yang disenaraikan di bawah:

 • menjaga dan menguruskan bungkusan dan harta bersama bangunan, dan menyimpannya dalam keadaan baik dan dapat diperbaiki;
 • untuk menentukan dan mengenakan caj untuk penyelenggaraan dan pengurusan bungkusan dan harta bersama bangunan;
 • untuk menentukan dan mengenakan sumbangan kepada dana tenggelam;
 • melakukan perkara-perkara lain yang mungkin tidak disukai oleh masyarakat tetapi diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengurusan bungkusan dan harta bersama bangunan yang betul;
 • untuk mematuhi sebarang notis atau perintah yang diberikan atau dibuat oleh pihak berkuasa tempatan atau mana-mana pihak berkuasa awam yang kompeten;
 • untuk menyediakan dan menyelenggarakan daftar semua pemilik petak bangunan atau tanah yang dimaksudkan untuk dibahagi menjadi bungkusan;
 • untuk memastikan bahawa akaun yang perlu dijaga oleh JMB di bawah SMA diaudit, dan untuk memberikan penyata kewangan yang diaudit untuk maklumat tersebut kepada anggotanya;
 • untuk menguatkuasakan undang-undang kecil; dan
 • untuk melaksanakan tugas-tugas untuk menjaga dan mengurus bangunan dan tanah yang dimaksudkan untuk dibagi menjadi bungkusan dan harta bersama

JMB di Malaysia dapat menuntut dan menuntut, walaupun kuasa JMB dibatasi oleh undang-undang. Sebagai contoh, JMB tidak dibenarkan menandatangani kontrak yang mengikat jawatankuasa untuk tempoh yang tidak melebihi 12 bulan.
Dengan berturut-turut yang telah disebutkan sebelumnya, JMB akan terus ada sehingga dibubarkan pada ketika itu, MC / JMC akan mengambil alih peranannya.

JMB and associated legal bodies

Badan pengurusan

When development is completed, the developer will then call for vacant possession. Keys will be available for collection within 14 days of the notice to unit owners. It falls to the developer to call for an Annual General Meeting (AGM) to form a JMB, which can take place anytime for a year beginning from the end date of the 14 days notice.

JMB boleh memegang sejumlah 3 hingga 13 pemilik unit, termasuk wakil dari pemaju. Jawatankuasa ini kemudian kekal sebagai JMB sehingga hakmilik strata dikeluarkan oleh pejabat tanah.

JMB bertanggungjawab memilih jawatankuasa pengurusan bersama yang dikenali sebagai JMC. JMC kemudian akan melaksanakan tugas JMB dan menjalankan perniagaannya, serta menjalankan mana-mana kuasa JMB.

Setiap JMB akan mempunyai JMC, yang terdiri daripada jumlah orang yang ditentukan oleh JMB dalam mesyuarat agung. Walau bagaimanapun, bilangan orang tidak boleh kurang dari tiga orang dan tidak lebih daripada empat belas orang semula jadi.

Kuasa JMB diringkaskan seperti berikut:

 • Mengutip caj dari pemilik bungkusan setara dengan unit saham yang diperuntukkan bagi bungkusan masing-masing;
 • Untuk mengumpulkan sumbangan kepada dana simpanan, atau wang yang dikhaskan untuk melunaskan hutang atau bon, dari pemilik bungkusan;
 • Untuk menyetujui perbelanjaan untuk menjalankan penyelenggaraan dan pengurusan bangunan atau tanah yang dimaksudkan untuk dibagi menjadi bungkusan dan harta bersama;
 • Untuk mendapatkan semula dari pemilik mana-mana bungkusan apa-apa jumlah yang dibelanjakan oleh JMB berkenaan dengan bungkusan itu untuk mematuhi apa-apa notis atau perintah yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa awam yang kompeten lain;
 • Untuk membeli, menyewa atau memperoleh harta alih untuk digunakan oleh pemilik petak berkenaan dengan kesenangan mereka terhadap harta bersama;
 • Mempekerjakan atau mengatur dan mendapatkan perkhidmatan mana-mana orang atau ejen yang terlibat untuk melakukan penyelenggaraan dan pengurusan harta bersama bangunan atau tanah yang dimaksudkan untuk pembahagian menjadi petak;
 • Untuk membuat undang-undang kecil tambahan untuk penyelenggaraan yang betul serta pengurusan bangunan atau tanah yang ditujukan untuk dibagi menjadi bungkusan dan harta bersama;
 • Untuk melaksanakan semua perkara yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya di bawah SMA dan penguatkuasaan undang-undang kecil.

JMB, MC and Sub-MC

Untuk meletakkannya dengan cara yang lebih mudah, JMB bekerjasama dengan pemaju untuk menjaga harta tanah, sebelum penyerahan yang tepat dapat dilakukan. Sementara itu, Perbadanan Pengurusan, yang disingkat MC, sebaliknya, memegang kuasa untuk memungut caj dari pemilik setiap unit dalam pembangunan dan memungkinkan perbelanjaan dalam tugasnya adalah untuk menjaga perawatan bangunan dan harta bersama dengan betul. , dalam kalangan yang lain.

Oleh kerana tanah menjadi langka, semakin ramai rakyat Malaysia memilih untuk tinggal dalam pembangunan bertingkat berbanding 20 tahun yang lalu di mana setiap orang lebih memilih kediaman mendarat.

Peningkatan permintaan telah menyebabkan pembangunan pangsapuri dan kondominium yang pesat. Pemberitahuan dari JMB, MC, atau JMC sering ditempatkan di kawasan umum seperti papan kenyataan, lif, dan peti mel. Sebagai alternatif, dengan era digital, pemberitahuan ini dihantar secara elektronik melalui e-mel atau teks. Ini membuat penduduk sentiasa mengetahui isu-isu seperti pemotongan air yang dijadualkan, penyelenggaraan lif, kabut nyamuk atau pembersihan air.

Dalam beberapa kes, JMB bergabung dan bekerjasama dengan balai kota di kawasan itu, menjawab kepada Pesuruhjaya Bahagian Bangunan (COB) DBKL.

Differences of MC and JMB

JMB: Joint Management Body 1

First and foremost, the MC is sometimes referred to as the JMC. Malaysian JMBs, specifically, were governed by ACT 663 before 2013, while MCs were governed by ACT 318 before 2013.After that, both acts were consolidated under one, which is ACT 757. The JMBs and MCs entities are ruled under the same law to ensure no clashing issues.

As soon as a development of strata building is completed, the JMB performs interim body duties as well as straightens out all legalities.

Walaupun JMB berkongsi kuasa yang dipegang oleh MC, JMB tidak mempunyai semua kuasa.

What distinguishes JMB and MC?

It is the issuance of the strata title that sets it apart. The JMB exists as a reference body before the issuance of the title. The MC, on the other hand, comes into the picture once the title is issued.

A MC manages and maintains common property after strata titles are issued, while a JMB does it before strata titles are issued by the developer.

An annual general meeting of the JMB is usually assisted by the developer of the project. Within twelve months of delivery of vacant possession, the first AGM must be convened under the Strata Management Act (SMA). The first AGM of the JMB does not have to be held if the MC is formed before the JMB’s first AGM, and no JMB shall be formed.

An MC, on the other hand, is established upon the opening of a strata register book after the strata titles are granted. In spite of this, an MC cannot take any action until its first AGM and the election of the management committee has taken place.

AGM pertama MC hanya dapat diadakan setelah pemilik yang mewakili sekurang-kurangnya 25% unit saham agregat kawasan pembangunan (tidak termasuk pemilik asal tanah dan pemaju) menyebabkan hak milik strata didaftarkan atas nama masing-masing.
JMB dibubarkan secara automatik dalam masa tiga bulan dari tarikh AGM pertama MC.

Section 17 of the SMA defines JMBs as perpetual succession corporations, but certain functions cannot be carried out by them. Pursuant to the SMA, the powers of an MC include the following:

 • Meminjam wang yang diperlukan oleh MC semasa menjalankan kuasanya atau menjalankan tugasnya;
 • Untuk menjamin pembayaran balik wang yang dipinjam dan pembayaran faedah daripadanya dengan instrumen yang dapat dirundingkan atau dengan caj yang belum dibayar ke akaun penyelenggaraan (sama ada sudah dikenakan atau tidak), atau dengan caj mana-mana harta yang terletak di dalamnya atau dengan gabungan mana-mana cara itu.

Kuasa untuk meminjam wang dan menawarkan jaminan pembayaran balik mempunyai banyak kesan dan boleh disalahgunakan dengan mudah. Parlimen belum mempercayakan JMB dengan dua kuasa ini di SMA dan kami berpendapat bahawa ini dilakukan dengan sengaja.

Section 74(1) of the SMA provides that, being the lawful proprietor of the lot, the MC can acquire land to be used for purposes with regards to the stratified development area. As the lawful owner of the property, a MC can accept the burden or benefit of easements imposed regarding its lot, whereas a JMB cannot.

SMA menyatakan bahawa perlembagaan JMB merangkumi pemaju. Ini bermaksud bahawa jawatankuasa pengurusan bersama hendaklah terdiri daripada wakil dari pemaju walaupun pemaju telah menjual semua bungkusan dalam pembangunan.

Roles of the MC

JMC atau MC wujud sebagai badan korporat, dan ahli jawatankuasa secara rasmi dipilih setelah AGM diadakan.

Di bawah adalah kuasa MC:

 • Untuk memungut caj dari pemilik setiap unit dalam pembangunan.
 • Mengutip dan memperuntukkan sumbangan kepada dana simpanan.
 • Membolehkan perbelanjaan dalam tugasnya meliputi menjaga kebersihan bangunan dan harta bersama.
 • Untuk menggunakan kuasanya untuk mendapatkan kembali tunggakan caj daripada pemilik bungkusan mengikut haknya di bawah SMA.
 • Untuk membeli atau menyewa alat, peralatan, dan / atau mesin lain yang diperlukan untuk menjaga harta benda dan kawasan umum.
 • Untuk menyewa tenaga kerja serta membuang peralatan untuk penyelenggaraan dan peningkatan harta tanah.
 • Untuk menguatkuasakan undang-undang di bawah SMA.

Sub-MC

JMB: Joint Management Body 2

Sub-MC diperlukan sekiranya pembangunannya terlalu besar dan sukar dikendalikan oleh satu jawatankuasa tunggal. Sebagai contoh, pembangunan campuran boleh terdiri daripada kedua-dua bangunan kediaman dan juga ruang komersial atau kelab sukan di bawah satu Master Tile.

Sub-MC membenarkan penciptaan harta bersama terhad (LCP), yang hanya pemilik terpilih mempunyai hak eksklusif atau penggunaannya. Manfaat eksklusif LCP hadir dengan liabiliti dalam bentuk caj berasingan serta sumbangan dana tenggelam kepada Sub-MC untuk pengurusan dan penyelenggaraan LCP. Konsep ini menjadikan penggunaan yang efisien untuk penggunaan kediaman, komersial dan runcit.

Penduduk hanya boleh membentuk Sub-MC jika MC utama sudah ada. Sub-MC beroperasi secara bebas dari MC, walaupun satu anggota dari MC diminta untuk bergabung dalam menjalankan Sub-MC.

Mengikut peraturan semasa, SMA hanya membenarkan Sub-MC ditubuhkan setelah MC dibentuk. Oleh itu, MC harus dibentuk secepat mungkin jika Sub-MC perlu dibentuk dalam pembangunan.

Ringkasan

If you live in a condominium or apartment building in the cities, get to know the individuals who convene at JMB or MC. You could even be one if you are keen and interested.

Alamat e-mel anda tidak akan dipaparkan. Medan perlu ditanda dengan *

Sertailah dalam Kalangan Dalam Kami

untuk menerima tawaran eksklusif, berita pasaran terhangat, dan mendapatkan akses orang dalam ke tawaran istimewa khusus ahli kami!